tax

چندین پروژه عمرانی،‌خدماتی و فرهنگی روز پنجشنبه با حضور وزیر دادگستری، مسئولان و مردم استان فارس در مناطق مختلف این استان به بهره برداری رسید.

چند رسانه ای